Bonsai no YouTube

Loading...

quinta-feira, 24 de abril de 2008

[2004] Taiwan Bonsai Creators Exhibition booklet

Murraya paniculata
75cm
Chang Ching Yao

Psidium australis
96cm
Weng An Ping
Maba buxifolia
90cm
Hung Mu La

Ficus microcarpa
80cm
Lo Min Hsuan

Malpighia glabra
92cm
Chou Ming Tsai

Maba buxifolia
85cm
Wang Chin Wen

Murraya paniculata
95cm
Hsieh Cheng Hua

Hibiscus tiliaceus
85cm
Huang Ying Lin

Bougainvillea glabra
80cm
Shen Chen Kun

Ficus microcarpa
100cm
Chen Wen Chung

Ehretia microphylla
96cm
Chang Yung Shou

Ehretia microphylla
97cm
Chen Wu Nan

Sageretia thea
63cm
Lu Tung Lung

Celtis sinensis
68cm
Li Chin Cheng


Murraya paniculata
98cm
Wu Shui He

Casuarina eguisetifolia
95cm
Chang Ming Kuang

Eugenia uniflora
100cm
Huang Ching Chou

Premna microphylla
42cm
Wang Chao Lin

Premna microphylla
51cm
Yang Chun Cheng

Premna microphylla
42cm
Wang Chao Lin

Ficus microcarpa
72cm
Yang Chun Cheng

Todas as fotos foram tiradas da pagíga Bonsai Shari SiDiao
http://sidiao.myweb.hinet.net/index_e.htm

Nenhum comentário: